Pátý ročník

Czech Envi Thesis

PÁTÝ ročník byl vyhlášen 1. června 2023 a přihlásilo se do něj 24 prací z 16 různých fakult vysokých škol v ČR. Finálové kolo proběhlo 29. listopadu 2023. Již tradičně bylo díky společnosti Vodafone uspořádáno školení pro finalisty zaměřené na prezentační a mediální dovednosti vedené Davidem Vaníčkem. Samotné finálové kolo se opět uskutečnilo v Ústí nad Labem na půdě Univerzity J. E. Purkyně.

Pozvánka Czech Envi Thesis 2023

Výsledky pátého ročníku

Jana Spurná1. místo

Jana Spurná studovala v době soutěže magisterský program na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V soutěži uspěla se svou bakalářskou prací, která se zaměřila na to, jakým způsobem se plýtvá potravinami. Výhru v pátém ročníku soutěže jí přinesla její práce s názvem:

Výsledkem její práce bylo reprezentativní šetření o českých domácnostech, na základě kterého pojmenovala čtyři základní typy českých domácností ve vztahu k plýtvání potravinami. Tyto skupiny Jana pojmenovala jako „plýtvající kompostéři”, “nedbalí plýtvači”, “spořiví” a „proaktivní“. Ve své práci ukázala, že plýtvání ovlivňuje nejen vztah k životnímu prostředí, ale také další aspekty jako je ekonomická situace domácnosti, pohlaví a věk. Jana svými výsledky cílí na zlepšení opatření, která pomáhají omezit plýtvání potravinami.

Jak si Jana vybrala téma své bakalářské práce?

„Chtěla jsem psát něco z oblasti, která je pro mě důležitá. V době výběru tématu mé bakalářské práce akorát probíhala konference o problematice plýtvání potravinami.“ 

Jakub Drdla2. místo

Jakub byl jedním ze dvou studentů, kteří v soutěži zastupovali Fakultu sociálně ekonomickou Univerzity v Ústí nad Labem. Do finále se dostal se svojí bakalářskou prací s názvem:

Jakubova práce reagovala na to, že současná prosazovaná podoba městské zeleně nemusí být dostatečně atraktivní pro důležité uživatele veřejného prostoru – děti. Neváhal tak udělat šetření mezi žáky druhého stupně jedné ze základních škol v Ústí nad Labem. Zjišťoval, jak z pohledu dětí vypadá atraktivní podoba zeleně a také důvody, proč mají děti zeleň ve městě rády. Zjistil, že nejvíce si cení vodních prvků, stromů a květinových záhonů. A že si zeleně váží zejména díky produkci kyslíku a podpoře biodiverzity. Jeho výsledky mohou pomoci při navrhování podoby zeleně ve městě.

Co Jakuba dovedlo k tématu jeho práce?

„Město Ústí nad Labem se potýká s mnoha problémy a spíše negativní pověstí napříč zbytkem republiky i mezi jeho obyvateli. A možná právě proto jsem se souhrou okolností dostal k tématu, které se zaměřuje na aspekty každodenního života uživatelů veřejného prostoru, tedy nás všech.“

Silvie Komárková3. místo

Silvie Komárková se do finále soutěže dostala díky svojí diplomové práci na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně zabývající se udržitelností institucí, konkrétně pak vysokých škol. Její finálová práce měla název:

Silvie se ve své práci precizně věnovala zavádění aktivit podporujících udržitelnost na své domovské fakultě. Na základě priorit zjištěných z rozhovorů s vedením fakulty a názorů studentů a zaměstnanců rozpracovala detailně deset aktivit, které by mohla fakulta v nejbližších letech zavést. Patří mezi ně například jednotný komunikační kanál, vznik poradního orgánu děkana nebo i instalace solárních panelů na střeše fakulty.

Jak Silvie vnímá postoje společnosti ohledně životního prostředí?

„Řekla bych, že žiju ve velmi environmentálně uvědomělé sociální bublině… Obecně mě asi nejvíce mrzí odevzdanost společnosti a argumenty, že už je to stejně jedno a nic s tím nenaděláme.“ 

Pavel Novák4. - 5. místo

Finalistou soutěže byl i Pavel Novák, který absolvoval obor Veřejná ekonomika a správa na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V soutěži uspěl se svojí prací s názvem:

Pavel se k tématu své práce dostal díky tomu, že se v roce 2022 stal nejmladším zastupitelem v dané obci a odpady patřily mezi nejpalčivější témata. Ve své práci získal pomocí dotazníkového šetření data o produkci odpadu v obci a na základě nich provedl analýzu, ve které vyhodnotil efektivnost možných nástrojů a způsobů komunikace pro lepší nakládání s odpady. Nebál se otestovat ani inovativní způsoby komunikace směrem k občanům, jako například osvětu pomocí youtubera a jeho videí. Jeho práce výrazně napomohla k řešení odpadového hospodářství obce a k osvětě dané problematiky mezi občany.

Co Pavel dělá v soukromém životě pro životní prostředí?

  • velká část jeho šatníku pochází z druhé ruky,
  • hromadnou dopravu využívá všude, kde je to možné a
  • snaží se zbytečně neplýtvat jídlem.

Michaela Miklasová4. - 5. místo

Michaela Miklasová se soutěže zúčastnila jako absolventka bakalářského oboru Ekonomika a management na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J.E Purkyně v Ústí nad Labem. A do finále ji dostala její práce s názvem:

Zájem o téma udržitelné dopravy roste, důkazem je i vytvoření několika e-bikesharingových systémů na akademické půdě z iniciativy studentů po celém světě. Michaela se proto konkrétně ve své práci zaměřila na preference svých spolužáků na univerzitě v Ústí nad Labem. Zjistila, že studenti o službu e-bikesharingu prozatím nejeví zájem, přičemž jedním z důvodů může být nedostatečná informovanost o fungování systému sdílených elektrokol. Práce představuje důležitý podklad zaměřený na zjištění prvotního zájmu o využívání sdílených služeb v Ústí nad Labem.

Jak se Michaela dostala k tématu své práce?

„O téma dopravy a životního prostředí jsem se zajímala již od let mého dospívání. Podtržením mého zájmu pak byla výuka pod vedením Ing. Lucie Vávrové, která nám tuto problematiku více přiblížila v rámci jednoho z povinných předmětů.“

Fotogalerie 5. ročníku

Partneři 5. ročníku

Soutěž je pořádána pod záštitou ministra životního prostředí.

Organizátor

FSE UJEP Ústí nad Labem

Hlavní partner

Vodafone

Partner

Metrostav DIZ

Partner

Nadační fond Severočeská voda

Mediální partner

Portál Třetí ruka – Portál zaměřený na průmyslovou ekologii

Mediální partner

Server EnviWeb.cz – zpravodajství o životním prostředí, profesní ekologie, odborné akce

Mediální partner

Internetový deník Ekolist.cz – Zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii

Mediální partner

Portál VědaVýzkum.cz – Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Organizátoři

Partneři

Mediální partneři

Spoj se s námi.

Napiš organizátorovi

Ing. Jan Macháč, Ph.D. - FSE UJEP

jan.machac@ujep.cz

 

Zásady cookies (EU)

Sleduj novinky na sítích