O soutěži

Czech Envi Thesis

Cílem soutěže je zvýšit povědomí odborné veřejnosti o výsledcích vědecké činnosti studentů vysokých škol v České republice.

Czech Envi Thesis je celonárodní studentská soutěž, která od roku 2019 vybírá nejlepší bakalářské a diplomové práce zabývající se problematikou životního prostředí napříč vysokými školami v České republice.  Práce mají upozornit na aktuální výzvy, nové přístupy, problémy a jejich řešení z pohledu studentů bakalářského a magisterského studia.

Czech Envi Thesis pořádá Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Soutěž je pořádána pod záštitou ministra životního prostředí.

Hlavním cílem soutěže je podpořit studenty zabývající se problematikou životního prostředí a propagovat nejlepší studentské práce, které v daném oboru v akademickém roce vznikly. Výsledkem je zvýšení povědomí o výjimečných výsledcích studentské vědecké činnosti směrem k veřejnosti a v neposlední řadě popularizace aktuálních témat souvisejících s problematikou životního prostředí.

U ocenění nejlepších prací však hranice soutěže nekončí. Zúčastněným poskytuje účast v soutěži nové zkušenosti, zpětnou vazbu od odborníků v dané oblasti, impulsy a nové kontakty pro budoucí rozvoj a další vědeckou činnost.

Oborově se soutěž zaměřuje na společenskovědní aspekty ochrany životního prostředí, které jsou vedle standardních přírodovědných a technických oborů velmi často neprávem opomíjeny. Kvalitní životní prostředí však patří mezi klíčové potřeby lidské společnosti. Společenskovědní obory poskytují vysvětlení celé řady společenských fenoménů (prostorová rozložení environmentální zátěže, dopady nárůstu populace, rozdílné preference lidí, determinanty chování), pomáhají hledat přijatelná, společensky optimální řešení, či navrhují optimální způsoby komunikace environmentálních témat.

Soutěž je pořádaná jako tříkolová. Finálovému kolu předchází přihlašování účastníků (autorů prací) do soutěže, posouzení prací pro splnění základních podmínek organizátory a hodnocení odbornými oponenty a jejich výběr pro finále soutěže. Termín pro přihlášení prací je 30.9. Finálové kolo soutěže (27. 11. 2024) je vedeno formou veřejné konference prezentováním finálových prací před vědeckou radou. Autoři tří nejlepších finálových prací budou finančně odměněni (30.000, 20.000 a 10.000 Kč). Odbornou porotu tvoří přední čeští odborníci napříč univerzitami a jinými vědeckými pracovišti v České republice.

členové vědecké rady

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta

doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D.

Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.

Akademie věd ČR, Ústav státu a práva

Mgr. et Ing. Jiří Lehejček, Ph.D.

Ministerstvo životního prostředí, náměstek ministra

Anna Pasková, M.A

Ministerstvo životního prostředí, Odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje

Partneři soutěže

Šestý ročník soutěže je organizován za podpory společností Vodafone, Business Leaders Forum a Nadačního fondu Severočeská voda. Tímto partnerům děkujeme za podporu.

Mediální partneři soutěže

Portál Třetí ruka – Portál zaměřený na průmyslovou ekologii.

Server EnviWeb.cz – Zpravodajství o životním prostředí, profesní ekologie, odborné akce.

Internetový deník Ekolist.cz – Zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii.

Portál VědaVýzkum.cz – Nezávislé informace o vědě a výzkumu.

Spoj se s námi.

Napiš organizátorovi

Ing. Jan Macháč, Ph.D. - FSE UJEP

jan.machac@ujep.cz

 

Zásady cookies (EU)

Sleduj novinky na sítích